Den tidigare lösningen som kommunen använde var att manuellt samla in energistatistik från mätarna. Enligt Bengt-Åke Persson på serviceförvaltningen var den största anledningen att välja Energimolnet tillgång till timvärden och möjlighet att presentera mätvärden i nya tjänster.

“Mer detaljerad data med timvärden gör det enklare för oss att följa upp effekttariffer. Vi planerar också att sätta upp vår solcellsproduktion på en skärm för att bättre kunna kommunicera och visa hur mycket som produceras.”

Nu planerar Energimolnet tillsammans med Varberg kommun vad som kan bli nästa steg i samarbetet. Möjligheten finns att sätta larm på anläggningar med hög förbrukning och koppla upp fler av de icke fjärravlästa vatten-mätarna till Energimolnet för att ytterligare minska den manuella handpåläggningen.