Chalmers Tekniska Högskola har som hyresgäst börjat få tillgång till energistatistik från sina fastighetsvärdar med hjälp av Metry. För Chalmers är syftet att hitta nya användningsområden för den energistatistik som mäts i Chalmers lokaler och att själva kunna ta ansvar som hyresgäst för sin egen energianvändning.

Chalmers är hyresgäst till bland andra Akademiska Hus och Chalmers Fastigheter som redan har mycket mätning i byggnaderna. Statistiken har dock varit svår att tillgängliggöra för forskningen på Chalmers men nu har Akademiska Hus och Chalmers Fastigheter valt att använda sig av Metry för att enklare kunna dela med sig av energistatistiken till sin hyresgäst Chalmers.

“Vi vill vara en aktiv hyresgäst för energibesparingar och se till att det finns rätt förutsättningar för forskare och studenter på campus.
Kärnan i det här projektet är att vi skall kunna få tillgång till data som visar på energianvändningen i byggnader så att vi kan göra egna saker med den här datan” – Säger Erik Wallnér som arbetar på miljöenheten på Chalmers.

Se filmen nedan som gjorts av Akademiska Hus för att informera om projektet.

 

Akademiska hus film “Den digitala relationen”