Stena Fastigheter lanserade nyligen ”Stena Fastighet Open IoT Labb” som på ett säkert och transparent sätt digitaliserar mätdata från fastigheterna och gör detta tillgängligt via en databas. Därmed kan Stena Fastigheter tillsammans med samarbetspartners kombinera mätdata från fastigheter med externa datakällor så som kartfunktioner, väder, kollektivtrafik m.m. På så sätt kan nya smarta produkter och tjänster laboreras fram baserat på den information som finns tillgänglig.

Stena Fastigheter har nu påbörjat ett samarbete med Metry där all energidata kommer att samlas in för att labba fram nya smarta lösningar.

Läs mer om samarbetet.