Schneider Electric väljer att utöka sitt samarbete med Energimolnet. Tidigare har Energimolnet samlat in mätardata från ett antal anläggningar för Schneider Electric, mätare som annars inte gått att komma åt eller inneburit höga kostnader att själv läsa av.

”Det är från många olika datakällor som vi behöver samla in mätaravläsningar för att kunna följa upp resultaten i våra energiprojekt. Energimolnet hjälper oss att komplettera vår egen mätning med mätare från externa källor”säger Tero Nikkonen på Schneider Electric.

Nu har samarbetet utökats till att täcka fler mätpunkter och ett större geografisk område. Framöver hoppas vi att samarbetet skall leda till att fler områden täcks in och bidra med minskad administration och kostnad för Schneider Electric och deras kunder.

http://www.energimolnet.se/wp-content/uploads/2015/03/Schneider-Electric-logo.jpg

http://www.energimolnet.se/wp-content/uploads/2015/03/Schneider-Electric-logo-200×150.jpg