En beta-version av Sveriges nya molntjänst för energidata och tjänster har lanserats!

http://www.energimolnet.se/ är en webportal i uppstartsfasen där elanvändare från hela Sverige kan gå in och efterfråga sina mätvärden från sitt elnätsbolag. Kopplat till portalen finns sedan ett öppet API som gör att programmerare, tjänsteutvecklare och energivisualiseringsföretag kan erbjuda sina produkter och tjänster direkt via Energimolnet.

Detta innebär att privatpersoner, företag, bostadsbolag , kommuner m.m via Energimolnet kan få bättre förståelse för hur när och varför elanvändning sker.