EU projektet IRIS kommer förutom Göteborg att drivas tillsammans med städerna Nice i Frankrike, Utrecht i Nederländerna och fyra andra följe-städer.
Metrys roll i projektet är att samla in och kvalitetssäkra energidata och skapa förutsättningar för öppen data så att nya efterfrågedrivna energitjänster skall kunna utvecklas inom städerna.

Läs mer om projektet.