Vi är mycket glada över att välkomna Kumla kommun som medlemmar i Energimolnet! Göran Sandström, ansvarig för energieffektivisering för fastigheter hade länge försökt få tillgång till kommunens energianvändning för el och fjärrvärmebolaget från den nuvarande energileverantören. Problemet var att leverantören själva inte klarade av att visualisera energianvändningen med hänvisning till att kommunen hade för många anläggningar.

Driftgruppen som arbetat med energieffektivisering länge ute i kommunens fastigheter hade planer på att göra mer än ”bara” följa energianvändningen centralt.

”Vi insåg att det behövs presentation av energianvändning ute i verksamheten för att kunna involvera de som faktiskt är verksamma i skolor, kommunhus och andra lokaler. Vår nuvarande energileverantör kunde tyvärr inte bidra med den friheten.”

Energimolnet och Kumla kommun träffades i mitten av oktober och i februari var systemet uppe med samtliga Kumla kommuns anläggningar presenterade via Energimolnets webbtjänst. Teknikavdelningen på kommunen gillade lösningen och anslöt därför även sina anläggningar för exempelvis gatubelysningen.

Idag använder Kumla kommun Energimolnets egna presentation av mätvärden för både fastighetsavdelningen och teknikavdelningen. Nästa steg planeras bli att använda den nyfunna friheten till att även presentera mätvärdena på energiskärmar på skolorna i kommunen.

”Vi har arbetat mycket med styr och regler ute fastigheterna men det finns ingenting som visar för de som befinner sig i fastigheten vad som faktiskt händer med energianvändningen. Med Energimolnet finns möjligheten att dela data på ett smidigt sätt vilket möjliggör ny typ av visualisering” – säger Göran Sandström.