3-4 september gästades Klimaträtt av representanter från Berlin och Bologna som var på besök för att dra lärdom av och inspireras av pilotprojektet som just nu pågår i Uppsala. Energimolnet är en av parterna i projektet med ansvar för att levererar in energidata till Klimaträtt-appen. Nu ser vi med glädje hur resultatet sprids till fler användare även internationellt.

​Fritz Reusswig från Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) berättar att de är i en uppstartsfas för ett liknande projekt i Berlin.
– Vi har hållit oss informerade om vad som händer här i Uppsala. Det är väldigt imponerande vad ni gör. Vi har lärt oss mycket. Vi hoppas att vi i framtiden kan göra det ni redan gör här.​

Representanter från de tre projekten har samlats vid flera tillfällen för att utbyta erfarenheter kring hur man kan minimal klimatpåverkan i städer genom att engagera och involvera invånarna. Initiativet kallas One Tonne Society.

Valeria Barbi från Urban Center of Bologna jobbar för att samla aktörer som vill vara med i ett liknande initiativ i Bologna. Hon berättar att utbytet med Klimaträtt har varit värdefullt för att få aktörer i Bologna att förstå att det här är något som går att genomföra i praktiken.
– Jag tycker att One Tonne Society är inspirerande, det syftar verkligen till att involvera människor. Jag tror det är viktigt för att forma hållbara städer.

Ett av målen för Klimaträtt är att sprida lärdomar och erfarenheter till andra. Besökarna har träffat representanter från flera av parterna i projektet: Uppsalahem, ICA, ICA Torgkassen, UL och Uppsala kommun. Utbytet möjliggör också eventuella samarbete framöver mellan städerna när det gäller att skala upp Klimaträtt.

Katarina Härner, fastighetschef på Uppsalahem, var en av de som träffade besökarna och som lyfter fram att Klimaträtt på det här sättet får ringar på vattnet internationellt.
– Det är värt att lyfta fram att lilla Uppsala och därigenom Uppsalahem med tanke på vårt initiativ till klimaträtt kan vara föregångare till en storstad som Berlin.