Playback Energy och Jönköping Energinät ingår samarbete. Med hjälp av tjänsten Energimolnet kommer Jönköping Energinät kunna visa timvärden för alla sina elnätskunder. Ett annat syfte med samarbetet är att effektivisera energibolagets interna mätvärdesprocesser och underlätta för att fler elbaserade tjänster ska kunna erbjudas till elkonsumenterna i Jönköping.

— Idag lägger vi en hel del tid på manuell hantering av mätvärden för utskick och autentisering. Vi tror att denna arbetsbörda kommer att öka och ser att Energimolnet kan hjälpa oss att effektivisera detta, säger Sven-Olof Johansson vice VD i Jönköping Energi Nät AB.

Anslutning till Energimolnet förväntas vara klar mars 2014.