Det är detaljerna som räknas. Vi är nördar på insamling av energistatistik och det är summan av alla noggrant genomtänkta detaljer som bygger den helhet som är Metry. Interpolering av undermätare är en sådan viktig detalj. Hur interpolering sker på Metry är avgörande för att skapa bra kvalité på er energistatistik.

Som användare vill ni spara tid och inte behöva hantera felaktiga värden i er energiuppföljning. Metry sköter detta genom att använda linjär interpolering — precis som den hårt reglerade elbranschen. Metry har också separat beräkning av tim-, dygns- och månadsvärden för bästa möjliga kvalitet, liksom dynamisk interpolering per mätpunkt. Genom att bygga in intelligens i interpoleringen så som dynamisk interpolering kan processen automatiseras och antalet larm minskas avsevärt.

Se närmare beskrivning hur vi på Metry går till väga på vårt helpcenter.