Nu är det möjligt att samla in kostnader från nätbolagens fakturor till Metry.
Flera av våra användare har uppmärksammat oss på det finns ett stort manuellt arbete när det gäller inmatning av tariffer-modeller och fakturor i faktureringssystem. Det gäller även energiuppföljningssystem för ekonomiska prognoser.

För att underlätta för våra användare satte vi vårt team av duktiga utvecklare på uppdraget att automatiskt hämta in fakturor och samla in kostnaderna från fakturor i digital form från nätbolagens kundsidor eller egna system för faktura-lagring. Vi är nu igång och nya elnätsbolag och fjärrvärmebolag läggs till kontinuerligt.

Informationen som samlas in är:

  • Fast energikostnad
  • Rörlig energikostnad
  • Moms
  • Räntekostnad
  • Totalen (summan av fast, rörligt och ränta, samt moms)

Alla kostnader som samlas in presenteras via Metrys användarportal och finns även att tillgå via API:t för integration i externa system.

Kontakta oss för mer information på sales@metry.io