Metry har sedan tidigare en Marknadsplats som presenterar olika energiuppföljningssystem för energibesparingsåtgärder i fastigheten.

Det senaste har digitalisering och installation av nya mätare och sensorer ökat kraftigt. Vi har därför flera gånger fått frågan från våra användare om det på liknande sätt som med energiuppföljningssystem finns mätare som är enkla att exportera data ifrån. Därför har vi nu lanserat Metrys Marknadsplats för mätare och insamlingsenheter!

Syftet är att göra det enkelt för fastighetsbolag att hitta och installera mätare som är öppna och enkla att integrera med Metry, på så sätt kan vi tillsammans säkerställa att all energidata kommer till användning på ett smartare sätt.

Levererar ni mätare eller insamlingsenheter och vill vara med på Marknadsplatsen? Kontakta sales@metry.io så kan vi berätta mer om hur det går till.