Fler och fler elnätsbolag intresserar sig för Elkoll och vill vara med att testa produkten internt inför eventuella lanseringar inom elnätet. Vi på Playback Energy är väldigt glada över det höga intresset och ser det som ett stort steg i rätt riktning. Elbolag i Sverige förstår vikten av transparens inom branschen och innebörden av mer medvetna el-konsumenter.

Fokus ligger just nu på att förflytta de interna testerna ut på marknaden och målet är att möjliggöra tillgänglig eldata för 80,000 abonnenter innan årsskiftet. Detta hoppas vi ska leda till minskad förbrukning och förbättrade förbrukningsprofiler i framtiden.