Partillebo äger och förvaltar ca 3600 bostäder och har tidigare haft en manuell hantering för sitt energiuppföljningsarbete. För att kunna minska det manuella arbetet med avläsningar och därmed kunna fokusera mer på riktad tillsyn och underhåll bestämde sig Partillebo för att samarbeta med Energimolnet. Via Energimolnet ges tillgång till samtliga mätarställningar och förbrukningar för el och fjärrvärme helt automatiskt med möjligheterna att följa dessa via Energimolnets visualiseringar och dela till externa tjänster.