Capture

Även om många mätare är uppkopplade behöver fortfarande en del mätare, i synnerhet vattenmätare, läsas av manuellt. En smidig insamling är A och O och därför använder flera av våra kunder vår app “Avläsningar” som används för insamling av mätarställningar. Från appen laddas mätarställningarna automatiskt upp till Metry för att räknas om till förbrukningar.

Nyligen gjorde vi en fältstudie för att lära oss mer om hur appen används av våra kunder. Vi fick tillfälle att följa med på flertalet insamlingsrundor hos både Askersundsbostäder och Hebygårdar/Hebyfastigheter för att undersöka hur appen fungerar idag och hur den skulle kunna förbättras.

Varje månad gör husvärdarna en rondering för att samla in mätarställningar med hjälp av appen. Fältstudien gav oss en bättre bild av kundbehov och förutsättningar för en smidig insamling. Många fördelar med appen var tydliga, bland annat direkt inmatning på plats, att kunna slå på ficklampan i appen och möjlighet till användning när internetkoppling saknas. Det som behöver förbättras är bland annat tydligare gränssnitt för inmatning och navigering, men också behov av personlig tilldelning av mätare och information om mätarens tidigare förbrukningar.

Återkoppling från våra användare är oerhört viktigt i vårt utvecklingsarbete och vi arbetar kontinuerligt med att ta in feedback för att förbättra och vidareutveckla funktioner. Vi kommer nu att fokusera på att förbättra navigering och tydlighet i appen, men också uppfylla flera önskemål som kan underlätta i arbetet med insamlingen.

ab_xl_4fhebygardar_il

Tack till Askersundsbostäder och Hebygårdar/Hebyfastigheter!

Kontakta Sandra Isgren, Customer Success Manager via sandra.isgren@metry.io för mer information om fältbesök.