Information från Erik Wallnér grundare av analystjänsten Solcellskollen

Vi heter Solcellskollen och håller på att utveckla en webbtjänst för fastighetsägare att ta fram bedömningar av solcellsinvesteringar för specifika fastigheter. Vår ambition är att de fastighetsägare som har sin energidata hos Metry framöver ska kunna använda Solcellskollen automatiskt för att utvärdera solcellsinvesteringar.

För att våra modeller ska bli så bra som möjligt söker vi i dagsläget fastighetsägare som är villiga att dela energidata med oss via Metry. Datan som vi är intresserade av är förbrukningsdata av el med timvärden och informationen kommer att användas till att ta fram generella samband mellan solelproduktion och elanvändningsmönster. På så sätt kommer fastighetsägare och bostadsrättsföreningar även utan tillgänglig timupplöst data kunna använda Solcellskollen.

I utbyte kommer vi att kostnadsfritt ta fram solcellsanalyser av upp till fem fastigheter per fastighetsägare. Analysen omfattar en genomgång av solelpotential på de specifika taken, en optimering av systemet givet elkonsumtion, väderstrecket på byggnaden, samt lagstiftning.

Vill du anmäla ditt intresse och ta del av Solcellskollens gratis analyser?
Maila då dina kontaktuppgifter till Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se) och skriv “Gratis analys” i ämnesraden så kommer vi att återkomma till dig inom kort!

Information som vi behöver för att göra analyserna
Timupplöst elanvändningsdata på Metry för ett flertal fastigheter. (Så många som möjligt, så att våra statistiska modeller blir så bra som möjligt.)
Storlek på elanslutning i respektive byggnad.
Specifikation om vilken el som ingår i datan. (Hyresgästel och/eller fastighetsel.)
Maila oss gärna på wallner@solcellskollen.se om ni har frågor eller synpunkter!

Bakgrund av projektet:
Företaget Solcellskollen, och webbsidan solcellskollen.se härstammar från ett examensarbete på Chalmers som utfördes 2015 (Se examensarbete). Syftet är att ta fram pedagogiska solcellsmodeller som privatpersoner kan använda själva för att göra bedömningar av investeringar i solceller för specifika fastigheter. Hittills har vi tagit fram en modell som är anpassad för villaägare, och som lanseras onsdagen den 14 juni. Vi har fått ett stipendium av Riksbyggen för att vidareutveckla tjänsten mot fastighetsägare och BRF:er.