Den 16 augusti hölls ett inledande möte för Vinnova-projektet inom Öppna datakällor. På mötet fanns representanter från flera elbolag och från Svensk Energi. Intressanta diskussioner och mycket högt kunnande ledde fram till flera åtgärdspunkter som ytterligare kommer att underlätta för Playback Energy på vägen mot tillgänglig eldata för alla konsumenter.

Planeringen fortsätter för att ytterligare förenkla för samtliga aktörer inom branschen att dela ut, tillgängliggöra och förädla förbrukningsdata. Vinnova-projektet sträcker sig fram till december 2012 och planeras då ha resulterat i ett integritetssäkert tillvägagångsätt för att hämta in eldata och tillgängliggöra denna för tredjepartsutvecklare.