Energi- och miljörådgivaren Entro planerar att använda Metry för att samla in mätdata direkt från nätägarna. Samarbetet innebär att Metry kommer att hämta in mätdata från energileverantörer och samla alla värden i Metryportalen. Från portalen hämtar Entro automatiskt datan och importerar den direkt till Entro Optima.

“Metry hämtar digitalt in mätdata åt oss, vilket betyder att vi kan fokusera på det vi är experter på istället för att lägga ner mycket tid på att införskaffa mätdata åt våra kunder.” – säger Sofie Osbeck, VD på Entro AB.

Vägvisare till dolda värden

Entro har som mål att vara den bästa vägvisaren till dolda värden inom energiförbrukning och miljö. Som energi- och miljörådgivare, med kunderna och miljön som uppdragsgivare, jobbar Entro med energi- och avfallsuppföljning, fakturakontroll, anläggningsadministration, avstämning av hyresgäster och ekonomiuppföljning.

Entro har tidigare mottagit mätdata direkt från nätägare via export av datafiler genom Ediel. Detta kommer nu att fortsätta genom Metry och i tillägg bidrar Metrys automatiska insamling från nätbolagens hemsidor till en högre kvalitet på dataimporten. Här kan du läsa mer om processen.

Möjlighet till fler dataimporter öppnar upp för lägre kostnader

Entro menar att de ser flera fördelar med att automatisera datainsamlingen. Först och främst uppfyller den nya lösningen Svenska kraftnäts leverantörskrav (Edielstandard), men det ger även tillgång till kvalitetssäkring av kunders data och automatisk inhämtning av saknad mätdata från energileverantörers kundsidor. Initialt kommer Edielimporten att stå i fokus, men på längre sikt kommer Entro även att använda Metry för att utvidga med fler dataimporter. Entro ser att detta kommer att leda till lägre kostnader och bättre kvalitet på energidata för för sina kunder.

“Det kan också betyda att det blir möjligt med automatisk avläsning där man tidigare varit tvungen att läsa av mätaren manuellt, på grund av att fjärrvärmeleverantören inte har haft system för att skicka mätdata.”– säger Sofie Osbeck.

Vi är glada över att få välkomna Entro till Metry och stolta över att få samarbeta med och leverera lösningar för datainsamling till en stark aktör inom energi- och miljörådgivning!