Öresundskraft och Energimolnet har inlett ett samarbete med målet att ge Öresundskrafts ca 100 000 elnätskunder åtkomst till sina detaljerade förbrukningsvärden för el och ett större utbud av olika energitjänster.

– Det är en typ av tjänst som efterfrågas alltmer. Målet är att alla våra elnätskunder ska få möjlighet att följa sin elförbrukning timme för timme vilket är en förutsättning för att kunna påverka sin förbrukning och sina kostnader för el, säger Andreas Björnevik, affärsutvecklare på Öresundskraft.

– Samtidigt räknar vi med att kunna sänka våra interna kostnader för mätvärdeshantering då Energimolnet automatiserar en stor del av vårt manuella arbete och ger kunden möjlighet att själv ta ut och hantera informationen.
Fastighetssystem, mobilappar och digitala skyltar är några exempel på vad Energimolnet används till redan idag och under året kommer det ske en rejäl ökning av antalet tjänster.

– Vi förenklar tillgången till energidata och ser till att autentiseringen fungerar på ett säkert sätt, säger Magnus Lüttkens VD på Playback Energy.

– Då kan utvecklarna fokusera på själva tjänsten – och det sparar tid. Tid som istället kan läggas på nya och kreativa tjänster.