Energimolnet lanserades i början av 2013. Då valde vi att kalla det för en betaversion, eftersom det är ett bra sätt att skapa förståelse för att det sker mycket förändringar och att det då och då uppstår fel.

Men nu är det dags att lämna betastadiet.  Alla  kommuner, fastighetssystem, elbolag och privatpersoner som dagligen använder Energimolnet har kontinuerligt gett oss värdefull återkoppling och en möjlighet att ordentligt testa hela systemet. Det gör att vi nu vet och har bevisat att vi kan leverera mätvärden med den enkelhet, tillgänglighet och kvalitet våra användare kräver.

Samtidigt som Energimolnet lämnar betastadiet, ger vi det en ny hemsida http://www.energimolnet.se/

Det finns så klart mycket kvar att göra, och vi kommer fortsätta utveckla plattformen. Det gäller framför allt https://app.energimolnet.se/api/1.1/Documentation på Energimolnets API så att ni som vill utveckla tjänster ska få ännu bättre verktyg att bygga fantastiska tjänster. Men vi måste också jobba på att få nätbolagen att bli bättre på att tillgängliggöra sina mätvärden.