Under sommaren 2015 påbörjades ett samarbete mellan Rikshem och Energimolnet med syfte att förenkla Rikshems arbete med energiuppföljning. Rikshem är ett snabbt växande fastighetsbolag med fastigheter utspritt över Sverige vilket skapade problem gällande energiuppföljningen. Allt för mycket tid fick läggas på att samla in och organisera energidata istället för att fokusera på möjliga energieffektiviseringsåtgärder.

Sedan ett par månader har Rikshem använt Energimolnet för sin insamling och administration av energidata. Allting hanteras på ett ställe och delas sedan enkelt vidare till Rikshems fastighetssystem där Rikshem kan analysera sin data.

-“För oss är det viktigt med kvalitativt energidata som är viktigt som underlag inför framtagning av energieffektiviseringskalkyler. Energimolnet ser till att vi snabbt och enkelt alltid kommer åt historiken direkt från nätägaren utan några mellanhänder.”  – Reza Yazdi, Energi & Hållbarhetsansvarig på Rikshem.