Brostaden har valt att använda Energimolnet för automatisk insamling och delning av sin energianvändning till fastighetssystemet Vitec Ess200. Tidigare använde Brostaden manuell insamling och inmatning från sina fastigheters energianvändning men för att kunna effektivisera sitt arbete behövdes en mer automatiserad lösning.

Idag sköter Energimolnet insamlingen av mätvärden för en del av våra fastigheter men om planerna går som de skall och vi går fullskaligt med Energimolnet räknar vi med att kunna spara minst 40 timmar varje månad, säger Tomas Lenander Driftingenjör på Brostaden.

Besparingen kommer från direkt arbetstid genom att fastighetsansvariga kan bortse från den manuella insamlingen av mätvärden. Utöver detta görs även besparingar i administration genom att Brostaden undviker felaktiga mätvärden och manuell hantering av indata.

Nästa steg i samarbetet planeras blir att automatisera mätvärdesinsamlingen för resten av Brostadens anläggningar och att lägga till fler funktioner så som exempelvis flöden för fjärrvärme.