eGain är ett teknik-företag som erbjuder klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter för att minska energianvändningen. För att enklare kunna visa för varje kund hur mycket energi de sparat på att anlita eGain inleddes i slutet av 2013 ett samarbete med Metry. Syftet var att använda Metrys plattform för att samla in och kvalitetssäkra energistatistik från nätbolag i Sverige, Finland och Danmark.

Idag samlar eGain in energianvändningen för flera hundra fastighetsbolagskunder via Metry.

— Jag ser ett stort värde i att använda Metry eftersom vi vet att all insamling blir korrekt och att vi kan importera alla uppmätta värden automatiskt in till vårt system, Christian Stensby, Energisamordnare på eGain Sweden AB.

— Det sparar mycket tid både för oss och för våra kunder. Vi kan fokusera på att analysera resultat och bidra med värdefull expertis åt våra kunder. I Sverige finns det 500+ nätbolag och att kontakta dem eller våra kunder för att samla in varje värde för energi tog för mycket tid tidigare, nuvarande process med Metry är mycket effektivare.

Förutom att samla in energistatistik automatiskt över tid ger Metry även tillgång till flera års historik direkt för nya kunder.

Förutom tidsmässig och ekonomisk besparing innebär Metry att kostnaderna för insamling blir konsekventa.

— Med vår moderna plattform och en stor kundbas kan vi dra nytta av skalfördelar och på så sätt erbjuda en fast kostnad per mätpunkt, säger Magnus Lüttkens VD på Metry.

— Och det är oberoende av nyttighet, nätbolag eller land som mätvärden skall samlas in för, insamlingen av energistatistik blir enhetlig för våra användare.