Borås Elhandel har valt Playback Energys plattform för att erbjuda mobilapplikationen timavräkning till sina kunder. Magnus Alholme på Borås Elhandel visar på bilden upp mobilapplikationen för entusiastiska elkunder.  Erbjudandet kommer initialt gälla Borås Elhandels kunder inom Borås Elnät men inom kort kommer tjänsten även att levereras utanför Borås Elnäts område.

Playback Energy är snabbfotade och har en intressant idé om hur fjärravläst eldata ska kunna presenteras på nya sätt, säger Arne Persson VD på Borås Elhandel. Genom appen hoppas han att Borås Elhandels kunder ska få ökad insikt i sin egen el-användning och förhoppningsvis kunna hitta eventuella förbrukningsbovar i hemmet.