Nyheter

Säkra din plats på Metrys seminarium

Nu kan du och dina kollegor anmäla er till Metrys seminarium som kommer hållas i Stockholm den 5 oktober. Vi arrangerar en heldag med förmiddagen full av inspirerande föreläsningar och en eftermiddag innehållande en workshop där vi tillsammans gräver djupare i användargränssnittet och nya möjliga användningsområden för energimätvärden. Välkomna!

Plats: Stockholm
Tid: 5 oktober, 08:30 – 16:00
Mat: Fika och lunch
Kostnad: 850 SEK (om du bokar innan midsommar)
Anmälan: Görs genom att klicka här för anmälan

För frågor kontakta emelie.roth@metry.io

Metry samlar in Metadata

Baserat på förfrågningar från våra användare har vi på Metry nu utökat mängden information som kan samlas in från nätbolag. Robotarna har uppgraderats till att även samla in metadata så som exempelvis säkringsstorlek, beräknade årsförbrukning, mätar-id och avtalsinformation som exempelvis aktiva avtal, startdatum och slutdatum. Syftet är att förenkla energiuppföljningsarbetet för våra användare och göra det möjligt för dem att minska sina energikostnader.

Som exempel på användningsområden för Metadata är att konsolidera nya elavtal, analysera säkringsstorlekar och rapportera årsförbrukning för bokslut.

Om ni är intresserade av att samla in metadata för era mätpunkter är ni varmt välkomna att höra av er till oss!

 

Vad kan fastighetsbolag lära sig från elnätsbolagen?

Framtidens fastighetsägare kommer att ha fler mätare och sensorer i sina byggnader och därmed behöva hantera energistatistik på samma sätt som elnätsbolagen gör idag. Vitec (affärsområdet Bygg och Fastighet) som levererar energiuppföljningsverktyg har förstått detta, och sedan 2015 har Vitec och Metry haft ett icke-exklusivt samarbete för kvalitetssäkring av energidata.

Läs mer om vad Vitec och Metry gör tillsammans och vad fastighetsbolagen borde lära sig om digitalisering. Läs mer via den här länken.

Få kostnadsfria solcellsanalyser av era fastigheter

Information från Erik Wallnér grundare av analystjänsten Solcellskollen

Vi heter Solcellskollen och håller på att utveckla en webbtjänst för fastighetsägare att ta fram bedömningar av solcellsinvesteringar för specifika fastigheter. Vår ambition är att de fastighetsägare som har sin energidata hos Metry framöver ska kunna använda Solcellskollen automatiskt för att utvärdera solcellsinvesteringar.

För att våra modeller ska bli så bra som möjligt söker vi i dagsläget fastighetsägare som är villiga att dela energidata med oss via Metry. Datan som vi är intresserade av är förbrukningsdata av el med timvärden och informationen kommer att användas till att ta fram generella samband mellan solelproduktion och elanvändningsmönster. På så sätt kommer fastighetsägare och bostadsrättsföreningar även utan tillgänglig timupplöst data kunna använda Solcellskollen.

I utbyte kommer vi att kostnadsfritt ta fram solcellsanalyser av upp till fem fastigheter per fastighetsägare. Analysen omfattar en genomgång av solelpotential på de specifika taken, en optimering av systemet givet elkonsumtion, väderstrecket på byggnaden, samt lagstiftning.

Vill du anmäla ditt intresse och ta del av Solcellskollens gratis analyser?
Maila då dina kontaktuppgifter till Erik Wallnér (wallner@solcellskollen.se) och skriv “Gratis analys” i ämnesraden så kommer vi att återkomma till dig inom kort!

Information som vi behöver för att göra analyserna
Timupplöst elanvändningsdata på Metry för ett flertal fastigheter. (Så många som möjligt, så att våra statistiska modeller blir så bra som möjligt.)
Storlek på elanslutning i respektive byggnad.
Specifikation om vilken el som ingår i datan. (Hyresgästel och/eller fastighetsel.)
Maila oss gärna på wallner@solcellskollen.se om ni har frågor eller synpunkter!

Bakgrund av projektet:
Företaget Solcellskollen, och webbsidan solcellskollen.se härstammar från ett examensarbete på Chalmers som utfördes 2015 (Se examensarbete). Syftet är att ta fram pedagogiska solcellsmodeller som privatpersoner kan använda själva för att göra bedömningar av investeringar i solceller för specifika fastigheter. Hittills har vi tagit fram en modell som är anpassad för villaägare, och som lanseras onsdagen den 14 juni. Vi har fått ett stipendium av Riksbyggen för att vidareutveckla tjänsten mot fastighetsägare och BRF:er.

 

Metry bjuder in till seminarium

Nu är det dags att boka in torsdagen den 5 oktober 2017 i kalendern, då arrangerar Metry en heldag på ämnet digital energistatistik. Dagen kommer vara uppdelad i två delar, förmiddagen kommer bjuda på inspirerande föreläsningar och eftermiddagen kommer att bestå av en workshop där vi tillsammans med nuvarande användare gräver djupare i användargränssnittet och nya möjliga användningsområden. 

Vi ser fram emot en inspirerande och lärorik dag och hoppas att ni vill vara med och bidra.
Seminariet kommer att äga rum i Stockholm och mer information om dagen kommer att skickas ut tillsammans med en länk för anmälan i nästa nyhetsbrev.

Inspirerande utvecklarevent

I april anordnade Metry ett event för utvecklare i Göteborg där vi bland annat grävde djupare i PHP och hur Metry kan användas för att öppna upp och bygga vidare på energidata.

Responsen efteråt har varit mycket positiv och tack till alla ni som medverkade på vårt event! Det blev en kväll full med inspiration och bra diskussioner, totalt ett 40-tal utvecklare kom för att lära sig mer om Metry utvecklarportal och hur PHP används för att bygga Metry.

Metry driver utvecklingen mot fler och bättre energitjänster genom att göra det enkelt att få tillgång till energistatistik via ett webbaserat API. Vill du veta mer kan du läsa om vad vi erbjuder utvecklare här. Se även vårt API.

Memab samlar in energidata med hjälp av Metry

I början av 2016 lanserade Majornas Energi och Miljökonsult AB (Memab) sitt energiuppföljningssystem och behövde då ett automatiserat sätt att enkelt samla in energistatistik. Memab beslutade att använda sig av Metry och samarbetet har nu utvärderats av Håkan Alnebratt, certifierad energiexpert på Memab.
Varför har ni valt att arbeta med Metry och vad ser ni som största fördelen?
– Vi ser det som ett smidigt sätt att enkelt få överfört förbrukningsdata in i vårt driftsuppföljningssystem och vi vet nu att vi slipper krångla med kundtjänst hos energibolagen om vi använder Metry.

Har Metry hjälpt er att få kunder som ni annars inte hade fått?
– Ja, detta gör att vi kan hålla en låg kostnadsbild och samtidigt en hög servicenivå till våra kunder. Därför har vi lyckats få kunder som vi inte hade fått annars.

Har Metry förenklat någonting specifikt för er eller era kunder?.
– Det går framförallt snabbare att få fram historiska mätvärden till mätare. Tidigare var kunden eller vi tvungna att mata in eller ladda upp historik, nu finns det tillgängligt direkt.

Vad ser du som nästa steg eller utvecklingsmöjlighet i samarbetet med Metry?
– Det vore toppen att få in även fjärravläsning på vattenmätare. Här finns det ett stort behov på marknaden!


Håkan Alnebratt
Certifierad energiexpert Memab

Kvalitetssäkra er undermätning med Metry

Mer mätning i fastigheter innebär ökad administration i form av felaktiga och saknade mätvärden. Via Metry finns möjligheten att kvalitetssäkra energistatistik från undermätare så som Styr och Regler eller IMD.

Normalt uppstår någon form av mätfel på 2% av alla mätpunkter varje månad. Om de inte upptäcks byggs problemen på månad för månad och resulterar tillslut i att det är svårt att ta beslut baserat på den data som samlas in. Metry erbjuder automatisk övervakning av orimliga värden, hanterar mätarbyten och varnar för saknad eller orimlig data. Även interpolering kan skötas via Metry.

Idag stödjer vi format från en rad olika leverantörer av undermätning och nya läggs till kontinuerligt.

Vill du veta mer?
Läs om hur ni kan få bättre kvalité på er energidata genom att klicka här.

Koppla upp era BAS2 mätare från Bastec

Metry stödjer nu BAS2 från Bastec, vilket innebär att alla fastighetsägare
som har installerat BAS2 enkelt kan exportera energidata till en mängd
olika tjänster och format. 

Läs hur du som förvaltare eller installatör går till väga genom att klicka här.

Enkelt att komma igång!

Se instruktionsfilmen som visar hur du som förvaltare eller installatör enkelt kan lägga till era BAS2 på Metry. Klicka på filmen nedan.

Tillgänglig energistatistik på Chalmers

Chalmers Tekniska Högskola har som hyresgäst börjat få tillgång till energistatistik från sina fastighetsvärdar med hjälp av Metry. För Chalmers är syftet att hitta nya användningsområden för den energistatistik som mäts i Chalmers lokaler och att själva kunna ta ansvar som hyresgäst för sin egen energianvändning.

Chalmers är hyresgäst till bland andra Akademiska Hus och Chalmers Fastigheter som redan har mycket mätning i byggnaderna. Statistiken har dock varit svår att tillgängliggöra för forskningen på Chalmers men nu har Akademiska Hus och Chalmers Fastigheter valt att använda sig av Metry för att enklare kunna dela med sig av energistatistiken till sin hyresgäst Chalmers.

“Vi vill vara en aktiv hyresgäst för energibesparingar och se till att det finns rätt förutsättningar för forskare och studenter på campus.
Kärnan i det här projektet är att vi skall kunna få tillgång till data som visar på energianvändningen i byggnader så att vi kan göra egna saker med den här datan” – Säger Erik Wallnér som arbetar på miljöenheten på Chalmers.

Se filmen nedan som gjorts av Akademiska Hus för att informera om projektet.

 

Akademiska hus film “Den digitala relationen”

(Visar endast de 10 senaste nyheterna)