Kundcase

Schneider Electric och Metry har nyligen slutfört ett pilotprojekt för att förenkla och förbättra export- och import av mätvärden från StruxureWare, ett Sveriges mest använda system för fastighetsautomation.

I takt med att allt mer mäts och kopplas upp ökar behovet och kraven på kvalitet och robusthet i leveransen av mätvärden. Metry och Schneider Electric tog därför initiativet till ett pilotprojekt som genomfördes tillsammans med en gemensam kund under fyra månader.

— Projektet visade på ökad robusthet och bättre mätvärdeskvalitet, säger Stefan Lundin, produktägare för StruxureWare. Projektet omfattade också import av nätbolagsdata från Metry till analysverktyget PowerManager.

Ett av de vanligaste problemen vid export och import är saknade mätvärden. Allt för ofta förekommer det att en analysgrupp samlas för att gå igenom senaste halvårets energianvändning, men istället konstaterar man att så många mätvärden saknas att inte går att göra någon analys.

Normalt beror saknade mätvärden på att mätare slutar att fungera eller att någon länk i insamlingskedjan brister. Även om det finns larm, kan det vara svårt att få en översikt.

— Dessutom måste någon aktivt övervaka och snabbt agera på olika typer av fel, säger Magnus Lüttkens.

Robustheten hänger ihop med hur integrationen är uppsatt. StruxureWare har redan flera exportmöjligheter som fungerar med alla typer av system, men problemet är att integrationerna ofta har flera steg, går igenom flera olika system och förlitar sig på statisk schemaläggning.

— Om schemat säger skicka förra timvärdet varje timme och det är ett avbrott, förloras alla timvärden under avbrottet, säger Magnus Lüttkens. Och med flera steg, finns fler felkällor som måste analyseras vid problem.

I pilotprojektet kunde fem steg reduceras till tre. Innan skickades värdena från fastigheten till en Enterprise server, loggades via Trendlogger, laddades upp till en FTP-server och hämtades sedan av Metry. Genom att använda HTTP-protokollet kunde alla mätvärden skickas direkt från fastigheten till Metry.

— Det möjliggjorde också dynamisk schemaläggning med automatiska omskick vid problem i kommunikationen mellan Metry och fastigheten, säger Magnus Lüttkens. Något som ökade robustheten avsevärt.

I pilotprojektet användes också Metrys tjänst för att övervaka all insamling med larm och stopp-funktion som gör att felaktiga mätvärden inte riskerar att hamna i analysverktyget eller faktureringssystemet.

— Metry kan hitta backande mätare, varvade mätare, felaktiga mätvärden, decimalförskjutningar med mera, säger Magnus Lüttkens. I vissa fall kan systemet också lösa felen automatiskt.

För mer information kontakta:

Metry AB: Emelie Roth

Schneider Electric: Stefan Lundin

Vi vill arbeta nära våra användare för att förstå hur Metry används och vad vi kan göra för att bli bättre. Läs resultatet från ett sådant samtal med Tomas Lenander, Teknisk förvaltare på Region Stockholm, Castellum. Har du egna förbättringsförslag, är du speciellt nöjd med något specifikt på Metry eller vill du prata allmänt om digitalisering av energistatistik? Hör gärna av dig till oss!

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?
– Smidigheten och minskad administration kring mätarbyten/felavläsningar och dylikt, som tidigare var en del av vardagen då vi hade manuell insamling.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?
– Framförallt har det möjliggjort att våra energiuppföljningsmöten handlar mer om att diskutera konkreta åtgärder och förslag snarare än att spekulera i om staplarna man tittar på är korrekta.

Hur tycker du integrationen till ert uppföljningssystem fungerar, något som skulle kunna förbättras?
– På det hela taget bra, har inga spontana förbättringsförslag just nu.

Vad ser du för utvecklingsmöjligheter framöver? 
Finns det fler parametrar utöver kwh och flöde som ni skulle vilja samla in eller andra användningsområden för er statistik (nya analyser) som ni skulle vilja utforska?
– Vi har diskuterat avfallshantering, men exakt hur det ska mätas eller hur data ska följas upp har jag ingen lösning på just nu. I takt med att det blir fler ”Mina sidor” hos avfallsföretagen så kanske man på motsvarande sätt kan hämta ut data därifrån, bygger ju dock på att avfallsföretagen tydligare lämnar ut denna information.

Sen skulle vi gärna se helhetslösningar på undermätare, där man skulle kunna använda Metry eller någon samarbetspartner för att lösa hela frågan kring undermätare med allt från projektering, till utförande och drift.

Tomas Lenander
Teknisk förvaltare Region Stockholm, Castellum

Fältbesök hos Askersundsbostäder och Hebygårdar/Hebyfastigheter

 

Även om många mätare är uppkopplade behöver fortfarande en del mätare, i synnerhet vattenmätare, läsas av manuellt. En smidig insamling är A och O och därför använder flera av våra kunder vår app “Avläsningar” som används för insamling av mätarställningar. Från appen laddas mätarställningarna automatiskt upp till Metry för att räknas om till förbrukningar.

 

Nyligen gjorde vi en fältstudie för att lära oss mer om hur appen används av våra kunder. Vi fick tillfälle att följa med på flertalet insamlingsrundor hos både Askersundsbostäder och Hebygårdar/Hebyfastigheter för att undersöka hur appen fungerar idag och hur den skulle kunna förbättras.

 

Varje månad gör husvärdarna en rondering för att samla in mätarställningar med hjälp av appen. Fältstudien gav oss en bättre bild av kundbehov och förutsättningar för en smidig insamling. Många fördelar med appen var tydliga, bland annat direkt inmatning på plats, att kunna slå på ficklampan i appen och möjlighet till användning när internetkoppling saknas. Det som behöver förbättras är bland annat tydligare gränssnitt för inmatning och navigering, men också behov av personlig tilldelning av mätare och information om mätarens tidigare förbrukningar.

 

Återkoppling från våra användare är oerhört viktigt i vårt utvecklingsarbete och vi arbetar kontinuerligt med att ta in feedback för att förbättra och vidareutveckla funktioner. Vi kommer nu att fokusera på att förbättra navigering och tydlighet i appen, men också uppfylla flera önskemål som kan underlätta i arbetet med insamlingen.

Tack till Askersundsbostäder och Hebygårdar/Hebyfastigheter!

Kontakta Sandra Isgren, Customer Success Manager via sandra.isgren@metry.io för mer information om fältbesök.

 

 

 

 

 

Kungälvbostäder var en tidig Metry-användare och har nu använt systemet ett par år. Vi frågade Johan Ygdenheim, förvaltningschef, hur de använder Metry idag.

Vad är den största fördelen/nyttan med att använda Metry?
– Det är att vi på ett enkelt sätt får in mätvärden från vår leverantör.
Mätvärdena presenteras på ett bra och överskådligt sätt och läses in i vårt fastighetssystem. Vi behöver inte göra någon extra handpåläggning utan allt fungerar väldigt smidigt. Tidigare läste vi av mätarna manuellt, så nu sparar vi mycket tid för vår personal.

På vilket sätt har ert energiuppföljningsarbete förändrats efter att ni börjat använda Metry?
– Mindre arbete för vår personal samt att risken för felaktiga avläsningar har försvunnit då vi tidigare läste av mätarna manuellt på plats.

Vad ser ni för utvecklingsmöjligheter framöver? Finns det fler mätare eller andra användningsområden för er statistik som ni skulle vilja utforska?
– Just nu så vill vi utveckla arbetet med de mätvärden vi får in men på sikt vill vi jobba mer med timvärden. Vi vill även se över möjligheten att sätta upp digitala vattenmätare och även samla in dessa värden till Metry.

Vi på Metry är glada över att ha kunnat underlätta arbetet för Kungälvbostäder och ser fram emot ett fortsatt bra samarbete! Tack till Johan Ygdenheim för medverkan.

 

 

 

 

 

Avläsning med mobilen

En del mätare är fortfarande helt mekaniska och därför behövs ett fysiskt besök hos mätaren för att få tag på mätvärden.

När insamling görs manuellt finns risk för fel på grund av den mänskliga faktorn. Det är också viktigt att koordinera insamlingen så att allt läses av i rätt tid, även vid sjukdom eller semestertider.

Om du vill koppla upp era mekaniska mätare kan du alltid klicka vidare till Mätare/Insamlingseneheter via Marknadsplatsen.

Om ni inte har möjlighet att koppla upp era mätare kan ni använda vår smarta app för att manuellt mata in mätarställningar direkt i telefonen. Ladda ner den via iTunes eller Google Play.

eGain är ett teknik-företag som erbjuder klimatanpassad styrning av värmen i fastigheter för att minska energianvändningen. För att enklare kunna visa för varje kund hur mycket energi de sparat på att anlita eGain inleddes i slutet av 2013 ett samarbete med Metry. Syftet var att använda Metry´s plattform för att samla in och kvalitetssäkra energistatistik från nätbolag i Sverige, Finland och Danmark.

Idag samlar eGain in energianvändningen för flera hundra fastighetsbolagskunder via Metry.

-”Jag ser ett stort värde i att använda Metry eftersom vi vet att all insamling blir korrekt och att vi kan importera alla uppmätta värden automatiskt in till vårt system” Christian Stensby, Energisamordnare på eGain Sweden AB.

-”Det sparar mycket tid både för oss och för våra kunder. Vi kan fokusera på att analysera resultat och bidra med värdefull expertis åt våra kunder. I Sverige finns det 500+ nätbolag och att kontakta dem eller våra kunder för att samla in varje värde för energi tog för mycket tid tidigare, nuvarande process med Metry är mycket effektivare.

Förutom att samla in energistatistik automatiskt över tid ger Metry även tillgång till flera års historik direkt för nya kunder.

Förutom tidsmässig och ekonomisk besparing innebär Metry att kostnaderna för insamling blir konsekventa. ”Med vår moderna plattform och en stor kundbas kan vi dra nytta av skalfördelar och på så sätt erbjuda en fast kostnad per mätpunkt” säger Magnus Lüttkens VD på Metry. ”Och det är oberoende av nyttighet, nätbolag eller land som mätvärden skall samlas in för, insamlingen av energistatistik blir enhetlig för våra användare”.

ERAB har utvecklat ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metrys back-end för energimätvärden, vilket innebär att alla Metry-användare nu har tillgång till den nya tjänsten via sitt Metry-konto.

 

-”De flesta energiuppföljningstjänster kräver manuell hantering av data och konfigurering av mätare. Det gör att ledtiden ofta är veckor eller t.o.m. månader i vissa fall för att komma igång med sin energiuppföljning. Nu har vi på ERAB kunnat ta ner den ledtiden till ett par minuter vilket minimerar resurserna som krävs för uppstart och möjliggör för alla fastighetsägare oavsett storlek att spara energi.” säger Bengt-Åke Engdahl, Energicontroller hos ERAB som varit initiativtagare till den nya tjänsten ERAB Energiuppföljning.

-”Att inte bygga egna datalager utan att erbjuda tjänster direkt på APIer är framtiden.” – säger Magnus Lüttkens VD på Metry. ”I ERABs fall har vi uppskattat att tidsbesparingen för dem att bygga ERAB Energiuppföljning har minskats med 70% tack vare att det kunde byggas direkt på Metrys Back-end.

Alla fastighetsbolag har möjlighet att via Metry koppla på sina undermätningssystem. Detta gäller även ERABs driftsplattform Comprobo som nu enkelt kan integreras till ERABs Energiuppföljning via Metry.

 

Kom igång på ett par minuter

För alla användare som vill testa ERAB Energiuppföljning finns tjänsten nu uppe på Metrys marknadsplats.
Vill du komma igång och testa? Gör följande:

1. Skapa ett konto på Metry (eller logga in om du redan är registrerad)
genom att klicka på “Testa 45 dagar gratis” på metry.io.
2. Ladda upp era mätvärden med hjälp av Metrys Robotar och aktivera de
mätare som du vill följa upp.
3. Klicka på ERAB Energiuppföljning på Metrys Marknadsplats, all data
från Metry följer automatiskt med in till det nya gränssnittet.

 

Kontakt

ERAB Energiuppföljning vidareutvecklas kontinuerligt så återkom gärna med feedback och kommentarer till

Bengt-Åke på ERAB via epost: b-a.engdahl@erab.com