Klimatinitiativet

Sandviken, Göransson Arena den 28 mars kl. 09.00

Till anmälan

Välkommen att nätverka och utbyta idéer

Värd: Sandviken Hus

Dagens program

09.00-09.30 Kaffe och introduktion
09.30-10.00 Sandvikenhus, Stefan Lundqvist
10.00-10.30 Det digitala ekosystemet för energiuppföljning, Joel Torkelsson, Metry
10.30-11.00 Fastighetsenergi ur ett nytt perspektiv, Teodor Hovenberg, Envista
11.00-11.30 Energioptimering och digitalisering, Martin Eksberg, Egain
11.30-11.45 Summering
12.00 Lunch

Plats: Göransson Arena
Datum: 28 mars

Genom att nätverka och dela idéer jobbar vi tillsammans mot en lyckad klimat- och digitaliseringssatsning. Under en förmiddag får du möjlighet att träffa branschkollegor, diskutera utmaningar och möjligheter och lyssna på intressanta aktörer som jobbar för att uppnå Klimat- och digitaliseringsinitiativet.

Gästföreläsare

Det digitala ekosystemet för energiuppföljning

Den mängd av data som genereras av mätare och sensorer i våra fastigheter innebär både utmaningar och möjligheter. Metry visar hur ni som fastighetsbolag tar kontroll över er energidata och samarbetar med andra för att skapa ett digitalt ekosystem av smarta energitjänster.

Energioptimering och digitalisering

Egain är ett teknikbolag som kopplar ihop intelligent mjukvara, big data och mänsklig expertis för att skapa självoptimerande och energieffektiva byggnader.

Fastighetsenergi ur ett nytt perspektiv

Envista bidrar till att minska energianvändningen för uppvärmning av byggnader genom att bistå kunderna i det strategiska energiarbetet med en standardiserad analystjänst som visar på beståndets besparingspotential och utveckling över tid.