Entros nya lösning för datainsamling med Metry | Metry

Entros nya lösning för datainsamling med Metry

“Metry hämtar digitalt in mätdata åt oss, vilket betyder att vi kan fokusera på det vi är experter på istället för att lägga ner mycket tid på att införskaffa mätdata åt våra kunder.”
Upplyst lägenhetshus i mörker

Entro har som mål att vara den bästa vägvisaren till dolda värden inom energiförbrukning och miljö. Som energi- och miljörådgivare, med kunderna och miljön som uppdragsgivare, jobbar Entro med energi- och avfallsuppföljning, fakturakontroll, anläggningsadministration, avstämning av hyresgäster och ekonomiuppföljning.

Entro har tidigare mottagit mätdata direkt från nätägare via export av datafiler genom Ediel. Detta kommer nu att fortsätta genom Metry och i tillägg bidrar Metrys automatiska insamling från nätbolagens hemsidor till en högre kvalitet på dataimporten.

Möjlighet till fler dataimporter öppnar upp för lägre kostnader

Entro menar att de ser flera fördelar med att automatisera datainsamlingen. Först och främst uppfyller den nya lösningen Svenska kraftnäts leverantörskrav (Edielstandard), men det ger även tillgång till kvalitetssäkring av kunders data och automatisk inhämtning av saknad mätdata från energileverantörers kundsidor. Initialt kommer Edielimporten att stå i fokus, men på längre sikt kommer Entro även att använda Metry för att utvidga med fler dataimporter. Entro ser att detta kommer att leda till lägre kostnader och bättre kvalitet på energidata för för sina kunder.

Sofie Osbeck

VD, Entro AB

Kort om Entro AB

Entro har som mål att vara den bästa vägvisaren till dolda värden inom energiförbrukning och miljö. Som energi- och miljörådgivare, med kunderna och miljön som uppdragsgivare, jobbar Entro med energi- och avfallsuppföljning, fakturakontroll, anläggningsadministration, avstämning av hyresgäster och ekonomiuppföljning.

Fler referenscase

Business Vision hjälper sina kunder att fatta bra beslut med data från Metry
Egain kombinerar digital styrning med självlärande optimering
ERAB utvecklade ett nytt energiuppföljningssystem baserat på Metry

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss