HSB Wien är en förebild i sitt energibesparingsarbete och genom Metry skickades i mars månad de första hyresavier ut med individuell debitering av el. Därmed har föreningen en komplett lösning med allt från styrning av värmepumpen, solceller och individuell debitering av sina hyresgäster.

Läs mer här om HSB Wien och deras energibesparingsarbete.