Tre av HSBs regionföreningar inleder nu ett samarbete med Metry för automatiserad datalagring av fastigheters energiförbrukning. Samarbetet ska leda till bättre beslutsunderlag och analyser för energieffektiviserande åtgärder bland bostadsrättsföreningar.

– Det här är en spännande lösning som innebär att vi kommer att kunna hjälpa bostadsrättsföreningar på ett helt nytt sätt. Övergripande handlar det om att sänka både energiförbrukning och kostnader, säger Jesper Hedefalk, områdeschef på HSB Stockholm.

De tre regionföreningarna HSB Stockholm, HSB Göteborg och HSB Södertörn har tillsammans ingått avtal med Metry. Med hjälp av Metrys robotar automatiserar och digitaliserar HSB insamlingen av bostadsrättsföreningars energiförbrukning.

– Vi kvalitetssäkrar inte bara data, utan frigör även tid för analys och tjänsteutveckling, säger Jesper Hedefalk.

Med en samlad och lättillgänglig energistatistik kan de tre regionföreningarna på ett effektivt och behovsstyrt sätt utveckla sitt förvaltningserbjudande.

Vill ni börja digitalisera er egen energistatistik? Läs mer om hur ni bär er åt via vår hemsida.

Metry och HSB samarbetar även i Göteborg inom EU-projektet IRIS Smart Cities som är ett femårigt Light House-projekt, finansierat av Eus HORIZON 2020. I projektet testas och utvecklas lösningar hos bland annat HSB Region Göteborg, för att sedan kopieras och replikeras i projektets övriga städer och vidare ut i EU. @IRISsmartcities