Smartvatten

Följ vattenförbrukningen digitalt.
Smartvatten är en intelligent lösning för dig som vill hålla distanskoll på vattenförbrukningen. Systemet bygger på en kamera som fotograferar vattenmätaren och en molntjänst som analyserar förbrukningen. Du behöver varken byta vattenmätare eller installera något - placera bara kameran direkt på huvudmätaren, stick kontakten i väggen - och systemet år igång!

Kontakt

joe.hamari@smarvatten.se

Smartvatten