LR-Puck

Långdistans trådlös kommunikation.
LR-pucken är systemets förlängda arm när det gäller insamling av information och kopplas exempelvis till elmätare och vattenmätare. Den kan trådlöst överföra mätdata över långa avstånd och även från platser med mycket svåra radioförhållanden såsom gatubrunnar.

Kontakt

carl.billton@raybased.com

Raybased