Använd er energidata till olika områden | Metry

Utveckla eget

Fyll ert nuvarande system med kvalitetssäkrad data eller bygg något nytt och innovativt åt er själva eller åt era kunder.

För partners

Att utveckla och erbjuda smarta energitjänster ska vara enkelt. Metry tar hand om all insamling och mätvärdesadministration, så att du kan fokusera på att ta fram smarta tjänster.

Pussel i form av en telefon där en man håller en pusselbit

SDK och kodexempel

Utveckla tjänster och lösningar ovanpå mätdata från Metry. Läs mer och ta del av dokumentationen på vår Github.

En man och en kvinna håller en kod

API

Metrys API är tillgängligt för alla och hjälper dig att utveckla nya funktioner specifikt för din organisation.

Illustrerade figurer sammankopplade med Metry loggan

Använda en färdig integration

Se integrationsmöjligheter