Funktioner

Frigör din energidata och skapa möjligheter för innovation. Med Metry samlar du all energistatistik på ett ställe och kan enkelt utveckla och integrera med dina egna system.

man-with-data-graph

Samla data

Samla energidata från energibolag, solceller, laddstolpar och undermätare. Oavsett mätare hämtar, kvalitetssäkrar och strukturerar Metry all energidata.

man-with-pussle-grey-background

Använd data och utveckla

För enkelt in energidata till det egna systemet eller bygg nya smarta tjänster ovanpå Metrys API.