/img/bc38b99610fb0bfb225c9599378227870b061371.png Virteco | Metry

Virteco

Visualisera stora mängder data och information på kartor, i grafer och diagram.
Virteco är ett verktyg för att visualisera stora mängder data och information på karta, i grafer eller diagram. Genom att visa information från flera olika källor på samma sätt får du en överlägsen överblick på ditt företag. Om du dessutom har extern data kan du kombinera denna för att få en lägesrapport som stämmer överens med verkligheten. Energi Att ha bra koll på sin energiförbrukning kan innebära stora besparingar för ditt företag. Virteco hämtar data från alla dina energisystem och visar förbrukning och eventuella avvikelser. Om du kombinerar detta med data från ditt ekonomisystem kan du också se dina kostander. Kopplar du dessutom på väderstatistik så kan får du en heltäckande bild som du kan använda för att ta bättre beslut. Exempel på data vi läser in och visualiserar: El Fjärrvärme Kallvatten Varmvatten Olja Sol Regn.