/img/R-puck-1.png R-Puck | Metry

Elmätare och styrenhet.
Mäter och styr elkomponenter. Den är designad för att kunna döljas bakom existerande uttag, brytare, innertak m.m. Samtliga strömkällor och brytare är ihopkopplade och styrs av en R-puck, som i sin tur kommunicerar trådlöst. R-pucken kan mäta och styra laster upp till 16A.

Kontakta Raybased

carl.billton@raybased.com

Ta reda på mer om Metry och hur du kan samla och använda energidata samt integrera med andra system.

Prata med oss