Få in Metry-data i ert BI-system | Metry

Följ upp energidata i ert BI-system

Lägg till data över energianvändningen i ditt BI-system och fatta bättre beslut för era fastigheter. Strukturen i Metry gör det enkelt att matcha data för energi med andra datatyper som ni följer upp inom verksamheten.

Följ upp det som är viktigt för er

Samla in energidata med hög kvalitet som ni enkelt kan integrera in till ert BI-verktyg. Välj själv hur ofta datan ska skickas, skapa egna dashboards och följ upp det som är viktigt för er.

I Metry kan du bygga en struktur som speglar era verksamheter, avdelningar, byggnader, lokaler etc. och koppla rätt mätare till rätt objekt.

Följ upp energianvändning på ett enhetligt sätt genom att korrigera er data efter ett normalårs väderförhållanden. I Metry löser vi all normalårskorrigering åt er och ni kan hämta färdigberäknade värden in till ert BI-verktyg.

Samla in energidata från alla typer av datakällor

Så kommer du igång

I webinaret “Energiuppföljning med Power BI” får du en steg-för-steg-genomgång av hur du sätter upp en export av energidata från Metry och strömmar den till Microsoft Power BI.

Vår partner Business Vision visar också exempel på olika dashboards som du kan bygga med Metry-datan, och vi delar med oss av strategiska tips kring hur du bygger upp din proptech-stack.

Få en steg-för-steg-genomgång hur du får in energidata i Power BI

Vill du veta mer om vilken data vi kan samla in?

Prata med oss!

Så tycker våra kunder